ກ່ອນອື່ນໝົດ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ລາຍລະອຽດວ່າການລົດນຳ້ໜັກນີ້ ມັນເວີກແນວໃດ? ທີ່ໜຶ່ງເລີຍແມ່ນເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາທຳງານໂດຍການປ່ຽນພັນອາຫານມາເປັນພະລັງງານຊົມໃຊ້ ເຊິ່ງພະລັງງານນີ້ ເອີ້ນວ່າ ຄາລໍລີ (Calories-KCAL). (ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ,  ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງການປະມານ 2000 kcal ຕໍ່ວັນ) ສະນັ້ນ, ຖ້າເຮົາຢາກລົດນຳ້ໜັກລົງ ເຮົາຕ້ອງກິນອາຫານໃຫ້ມີຄາລໍລີໜ້ອຍກ່ວາຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ; ຕົວຢ່າງ: ນາງ ໄກ່ ຕ້ອງການ 1800 ຄາລໍລີຕໍ່ວັນ ລາວຕ້ອງລຸດການກິນອາຫານລົງມາປະມານ 1300 ຄາລໍລີຕໍ່ວັນ ຈຶ່ງຈະລຸດໄຂມັນໄດ້ 0.5 kg ຕໍ່ອາທິດ ນີ້ຖືວ່າເປັນການລົດນຳ້ໜັກທີ່ປອດໄພ. (ການກິນໜ້ອຍກ່ວາຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍເອີ້ນວ່າ Calories deficit)

5 ຢ່າງທີ່ທ່ານຄິດຜິດກ່ຽວກັບການລົດນຳ້ໜັກ

1. ກິນຍຳສະລັດຜັກແລ້ວຈະຈ່ອຍ      

ຜັກນາໆຊະນິດແມ່ນມີຄາລໍລີຕຳ່ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ຍຳສະລັດທີ່ເຮົາກິນຢູ່ຮ້ານອາຫານ ງານລຽ້ງ ງານດອງຕ່າງໆ ແມ່ນມີໄຂມັນ ແລະ ຄາລໍລີສູງທັງນັ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ມາຢ໋ອງເນທີ່ເຂົາໃຊ້ເປັນໜ້າສະລັດ ເຊິ່ງ 1 ບ່ວງກາແຟນ້ອຍໆກໍມີຕັ້ງ 57 ຄາລໍລີ  . ດັ່ງນັ້ນການກິນສະລັດຄາບໜຶ່ງອາດຢຽບເຖິງ 500 ຄາລໍລີ.  ຖ້າທ່ານຢາກລົດນຳ້ໜັກຢ່າງແທ້ຈິງ ທ່ານຕ້ອງຕັດມາຢ໋ອງເນອອກຈາກສະລັດ .

2. ໃສ່ເສື້ອນຸ່ງຮັດຮ່າງກາຍແລ້ວຈະຈ່ອຍ

ເຮົາຂໍກາລັງຕີເລີຍວ່າບໍ່ມີທາງທີ່ທ່ານຈະຈ່ອຍລົງໄດ້ພຽງແຕ່ໃສ່ຊຸດຮັດຮຸ່ນທີ່ເຂົາໂຄສະນາຢູ່ໂທລະພາບ. ທ່ານຈະຕ້ອງກິນອາຫານໜ້ອຍກ່ວາຮ່າງງກາຍຕ້ອງການຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ຊຸດຈຳພວກນີ້ອາດຊ່ວຍຮັດຫ່າງກາຍບໍ່ໃຫ້ກິນອາຫານຫຼາຍໄດ້ ແຕ່ທ່ານຄວນເກັບເງີນຊື້ອາຫານສຸຂະພາບດີ ແລະ ຄວບຄຸມການກິນດີກວ່າ ເພາະເຮົາຕ້ອງການຢາກສ້າງການກິນ healthy ເປັນນິໄສ.

3. ບໍ່ກິນເຂົ້າແລງແລ້ວຈະຈ່ອຍ

ອີກຄັ້ງກັບການເຂົ້າໃຈວິທີລົດນຳ້ໜັກແບບຜິດໆ, ທ່ານບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຈ່ອຍໄດ້ຖ້າທ່ານຍັງກິນອາຫານທີ່ມັນ ແລະ ຫວານໃນເວລາກາງເວັນ. ຄັນສິ່ງນີ້ເປັນຄວາມຈິງ ຄູບາທຸກໆອົງຄົງຈະຫຸ່ນດີໝົດເພາະເພິ່ນບໍ່ສັນເຂົ້າແລງ.

4.ຫັດກາຍແລ້ວຈະຈ່ອຍ

ການອອກກຳລັງກາຍເປັນສິ່ງທີ່ດີຕໍສຸຂະພາບ ແຕ່ຖ້າ່ທ່ານຍັງກິນນຳ້ອັດລົມ, ຊອກໂກລາ, ຊີ້ນສາມຊັ້ນ ກໍຟັນໄວ້ເລີຍວ່າຈະຈ່ອຍ. ຖ້າທ່ານ serious ກັບການລົດນຳ້ໜັກ ທ່ານຈະຕ້ອງກິນອາຫານທີ່ມີຄາລໍລີຕຳ່ (calories deficit) ແລະ ໃຊ້ການອອກກຳລັງກາຍເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການລົດນຳ້ໜັກ. ຖ້າທ່ານມີງົບເຫຼືອຖົງ, ທ່ານຄວນຊື້ປະລັກແຂນ Fitness ມາເປັນຕົວຊ່ວຍເຫຼືອ ເພາະມັນສາມາດບອກໄດ້ວ່າໃນແຕ່ລະມື້ເຮົາໄຊ້ຈັກ ຄາລໍລີ ແລະ ຊວຍເຮົາຄາດຄະເນວ່າເຮົາຄວນກິນປະມານເທົ່າໃດຈິງຈະລົດນຳ້ໜັກໄດ້. 

5. ກິນຢາຈ່ອຍຊື້ຈາກຮ້ານອອນລາຍທົ່ວໄປ

ສິ່ງນີ້ແມ່ນທາງເຮົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຢຸດດ່ວນ ເພາະຢາທີ່ຂາຍຕາມຮ້ານອອນລາຍນັ້ນ ອາດມີສານທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຊິ່ງບາງຢາກໍອ້າງວ່າໄດ້ ອ.ຢ ແຕ່ຈະແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່ກໍບໍ່ຮູ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕົວຊ່ວຍໃນການລົດນຳ້ໜັກ ທ່ານຈະຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາຈຳພວກອາຫານເສີມທີ່ເປັນໄດ້ພຽງແຕ່ຕົວຊ່ວຍ ເຊິ່ງບໍ່ມີສານບັງຄັບຮ່າງກາຍໃດໆທັງນັ້ນ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງເປັນຍີ່ຫໍ້ຊັ້ນນຳ. ມື້ໜ້າ ທາງເຮົາຈະມາແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານເສີມທີ່ສາມາດເປັນຕົວຊ່ວຍລົດນຳ້ໜັກໄດ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານກໍຍັງຈະຕ້ອງກິນໜ້ອຍກວ່າຮ່າງກາຍຕ້ອງການຈິງຈະຈ່ອຍໄດ້ເພາະກົດເກນນີ້ເຮົາບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້.

ປະລັກແຂນ Fitness ທີ່ເຮົາແນະນຳ: