ວິທີ່ລົດນຳ້ໜັກແບບນັກຫັດກ້າມ

ທ່ານເຄີຍສັງເກດບໍ່ ວ່ານັກຫັດກ້າມຈະສາມາດລຸດນຳ້ໜັກໄດ້ຢ່າງໄວວາຖ້າເຂົາຈະມີການແຂ່ງຂັນໂຊຫຸ່ນ ຫຼື ຖ່າຍແບບ ແລະ ພວກເຂົາກໍສາມາດເພິ່ມນຳ້ໜັກຂື້ນໄດ້ແບບງ່າຍໆ. ເຮົາເອງນິ້ບໍ່ສົງໄສເລື່ອງເພີ່ມນຳ້ໜັກດອກ (ເພາະເພີ່ມໄດ້ງ່າຍໂພດ) ແຕ່ເຮົາສົງໃສວ່າພວກເຂົາລົດລົງໄດ້ຢ່າງໃດຄືໄດ້ດັ່ງໃຈຕ້ອງການແທ້. ສະນັ້ນ, ສາວມິວສ໌ເອງກໍໄດ້ໄປຄົ້ນຄ້ວາສັນຫາມາໃຫ້ທຸກໆທ່ານເບິ່ງເຖິງ 3 ວິທີ່ການລົດນຳ້ໜັກທີ່ນັກຫັດກ້າມທັງຫຼາຍພາກັນເຮັດກັນ.

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ:

1. Intermittent Fasting

ການລົດນຳ້ໜັກແບບນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍທ່ານຂັດຂ້ອງເພາະເຮົາຖືກສອນມາວ່າ ເຮົາຕ້ອງກິນອາຫານເຊົ້າທຸກໆຄາບ. ແຕ່ Intermittent Fasting ເປັນການອົດອາຫານແບບເປັນລະບົບໂດຍການປ່ອຍໃຫ້ຮ່າງກາຍມີປະຕູຮັບອາຫານ ແລະ ປະຕູອົດອາຫານ ເຊັ່ນ: ທ່ານສາມມາດກິນອາຫານໄດ້ 2 ຄາບໃນໄລຍະເວລາທ່ຽງ ຫາ 8 ໂມງແລງ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະອົດອາຫານທັງໝົດ 16 ຊົ່ວໂມງ ກິນໄດ້ແຕ່ນຳ້; ບາງທ່ານທີ່ມີຄວາມຊິ້ນເຄີຍແລ້ວອາດເພີ່ມການອົດອາຫານເປັນ 18 ຫາ 20 ຊົ່ວໂມງ. ທິດສະດີນີ້ບອກວ່າການອົດອາຫານເປັນເວລາດົນເຮັດໃຫ້ນຳ້ຕານໝຸນວຽນໃນເລືອດລົດລົງ ແລະ ຄາໂບໄຮເດຣດທີ່ຮ່າງກາຍເກັບໄວ້ລົດລົງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຕ້ອງໃຊ້ໄຂມັນປ່ຽນເປັນພະລັງງານທົດແທນ. ແຕ່ການອົດອາຫານນີ້ແມ່ນທ່ານຕ້ອງເນັ້ນການກິນໂປຕີນໃຫ້ສູງຂື້ນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍໄປນຳໃຊ້ກ້າມເນື້ອມາເປັນພະລັງງານແທນທີ່ຈະເອົາໄຂມັນ. Tips: ໂປຕີນທີ່ມີໄຂມັນຕຳ່ສາມາດຫາໄດ້ງ່າຍໆຈາກ ໄຂ່ຂາວ (ແຍກໄຂ່ເຫຼືອງອອກ), ເອິກໄກ່, ເຕົ່າຮູ້(ບໍ່ໃສ່ນຳ້ຕານ); ແລະ ຊີ້ນບໍ່ມີໄຂມັນຕິດ.

2.High protein-Low Carb Diet

ວິທີ່ນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການຕັດແປ້ງໃນຮູບແບບ Simple Carb ເຊິ່ງຈະມີຢູ່ໃນຂະໜົມ ແລະ ຂອງຫວານ ອອກຈາກຄາບອາຫານ ໂດຍການທົດແທນດ້ວຍແປ້ງທີ່ມີຄາໂບໄຫເດຣດຊັບຊ້ອນ (Complex carb) ເຊັ່ນ ເຂົ້າກ້ອງ, ໝາກຖົ່ວ, ໂຮເກຣນ; ພ້ອມກິນຜັກທີ່ມີໄຟເບີ້ຫຼາຍເຮັດໃຫ້ອີ່ມດົນ ເຊັ່ນ Broccoli, ກະລຳ, ຜັກກາດນາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທຸກທ່ານຕ້ອງຫັນມາກິນໂປຕີນໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ເພາະໂປຕີນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຫິວໄວ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຮາງກາຍຂອງເຮົາເຜົາໄໝ້ພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ. Tips: ທ່ານຄວນອ່ານ “5 ຢ່າງທີ່ທ່ານຄິດຜິດກ່ຽວກັບການລົດອາຫານ” ເພື່ອໄດ້ໄອເດຍວ່າການລົດນຳ້ໜັກມັນທຳງານແນວໃດ.

3.High Intensity Interval Training Cardio

ສຸດທ້າຍທີ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ກໍຄືການອອກກຳລັງກາຍ ເຊິ່ງການອອກກຳລັງກາຍແບບ High Intensity Interval Training Cardio ຈະເນັ້ນເລື່ອງການເຄືອ່ນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍແບບໄວວາ ແລະ ຊັ້ບຊ້ອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງເຮົາເຕັ້ນໄວ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດເຜົາຜານພະລັງງານຄາລໍລີ ແລະ ໄຂມັນໄດ້ຫຼາຍໃນເວລາອັນສັ້ນ. ມິວສ໌ນຳຕົວຢ່າງການອອກກຳລັງກາຍປະແພດນີ້ ມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ລອງກັນ, ບອກເລີຍວ່າບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍທີ່ຈະເຮັດແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບໄດ້. ຖ້າທ່ານມັກຄໍລຳ້ແບບນີ້ ກະລຸນາລົງທະບຽນກັບມິວສ໌ໄດ້ຟີຣດ້ານລຸ່ມນີ້ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ມິວສ໌ຢູ່ໄດ້ດົນ ແລະ ຮັບໃຊ້ທ່ານອີກຕໍ່ໄປ ຂໍຂອບໃຈ.

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ:

ລົງທະບຽນກັບມິວສ໌ (Subscribe)

ຕິດຕາມມິວສ໌ ແລະ ຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນດີໆໂດຍການລົງທະບຽນກັບພວກເຮົາໄດ້ຟີຣ! ພຽງທ່ານກຂຽນ email ຂອງທ່ານລົງທີ່ກ໋ອງດ້ານລຸ່ມນີ້ ແລະ ກົດ Subscribe ກໍ່ເປັນອັນແລ້ວ!