Tips: ວິທີ່ຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍຈາກອາເມລິກາ (Amazon, Sephora, Zara, etc)-How to buy online products from USA if you live in Laos?

By Peter

ເອົາໃຈອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງທີ່ມີລົດສະນິຍົມສູງ, ມື້ນີ້ປີເຕີ້ (ຈາກມິວສ໌) ຈະມາບອກເຄັດລັບການຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍຈາກອາເມລິກາໂດຍໂຕຂອງທ່ານເອງ. ຫຼາຍທ່ານອາດຮູ້ດີນໍ ວ່າສິນຄ້າທີ່ບ້ານເຮົາມີໃຫ້ເລືອກບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍເທົ່າໃດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຄື່ອງເທັກນໍໂລຢີ ຈົນໄປຮອດເຄື່ອງສຳອາງ, ເຊິງບາງຄັ້ງເຮົາຢາກໄດ້ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີຕົວແທນຈຳໜາຍໃນລາວ ເຮົາກໍບໍ່ຄ່ອຍໝັ້ນໃຈວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາຊື້ໄປມັນເປັນຂອງເທ້ ຫຼື ຂອງປອມ (ໂຕນີ້ເຄີຍຖືກມາຄັ້ງໜິ່ງ ເຄີຍສັ່ງກັບພວກຮ້ານອອນລາຍແຕ່ສຸດທ້າຍກາຍເປັນຂອງປອມຊຳ້). ຫຼັງຈາກຖືກເຂົາຕົ້ມ (ຍອມຮັບວ່າເຮົາບໍ່ໄວທັນເຂົາ) ເຮົາເອງກໍເລີຍຊອກວິທີຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍຈາກບໍລິສັດຂອງສິນຄ້າໂດຍກົງ ແຕ່ປັນຫາກໍຄືວ່າຮ້ານຈຳພວກນີ້ ບໍສົ່ງມາປະເທດເຮົາ ເຊິ່ງເຮົາເອງເປັນຄົນບ້າເທັກນໍໂລຢີ ແລະ ຢາກອັບເດດໄວ ກໍເລີຍຊອກຈົນພົບວິທີຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍທີ່ປອດໄພ. ມາເບິ່ງ Step-by-Step ວິທີ່ຊື້ເຄື່ອງອອນໄລດ້ານລຸ່ມນີ້ເລີຍ:

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ:
Topshop US

Tips: ວິທີ່ຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍຈາກອາເມລິກາ (Amazon, Sephora, Zara, etc)-How to buy online products from USA if you live in Laos?

Expats and shopaholics everywhere in Laos ! Today, Muse will reveal the methods to online shopping that can get you any product from USA to Laos in a matter of 4-5 days. We all know that Laos has little to offers when it comes to shopping options, we fully understand this situation so we will give you some basic tips to get you all the fashion gears and tech gadgets you need

1. ລົງທະບຽນບັດ Visa ຫຼື Mastercard
ກ່ອນອືນໝົດ ພວກເຮົາຕ້ອງມີບັດ Visa ຫຼື Mastercard ເຊິ່ງສາມາດລົງທະບຽນກັບທະນາຄານໃດກໍໄດ້. ເຮົາແນະນຳ BCEL ຫຼື ANZ. ຂໍ້ດີຂອງ BCEL ແມ່ນເຮົາສາມາດກວດສອບບັນຊີທາງ App ໄດ້ ແຕ່ຂໍ້ເສັຍກໍຄືວ່າ ບາງຮ້ານອາດບໍ່ຮັບຄາດນີ້. ຂໍ້ດີຂອງບັດ ANZ ແມ່ນມີຫຼາຍຮ້ານອອນລາຍທີ່ຮັບບັດນີ້ ແຕ່ບໍ່ມີ App ກວດສອບບັນຊີ. ສຳລັບເຮົາເອງມີທັງ 2 ບັດເພື່ອໄວ້ ເພາະຖ້າບັດນີ້ບໍ່ໄດ້ກໍເອົາບັດອືນ່ຂູດ. (ຄຳເຕືອນ: ບໍ່ມີບັດໃດໃນລາວທີ່ຊື້ເຄື່ອງຈາກຮ້ານ H&M ໄດ້) ສຳລັບທ່ານທີ່ຢ້ານຖືກລັກເງີນ ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນເປັນບັດ Visa Debit card ເຊິ່ງເຮົາປະເງີນໃນບັນຊີ ພຽງພໍເພື່ອຊື້ເຄື່ອງເທົ່ານັ້ນ.
The first step is to apply for Visa or Mastercard from any bank in Laos. We recommend BCEL or ANZ since BCEL offers online banking while ANZ cards are widely accepted in many online stores.

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ:
French Connection (US)

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ:
Stylebop

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ:
Topshop US

2. ຕັ້ງບັນຊີກັບ Myus ເພື່ອສ້າງທີ່ຢູ່ ຫຼື Address ໃນອາເມລິກາ
ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະສາມາດຊື້ເຄື່ອງທີ່ບໍ່ສົ່ງມາລາວໄດ້ ເຮົາຕ້ອງມີສະຖານທີ່ຢູ່ໃນອາເມລິກາເພື່ອເປັນທີ່ຮອງຮັບສິນຄ້າທີ່ເຮົາຊື້ ເຊິ່ງທາງ Myus ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານນີ້ໂດຍສະເພາະ. ເວລາທ່ານລົງທະບຽນກັບ Myus ເພິ່ນຈະໃຫ້ສະຖານທີ່ຢູ່ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ເຊິ່ງຈະເປັນສະຖານທີ່ຮັບເຄື່ອງຕາງໜ້າທ່ານ. Myus ຈະຄ້າຍໆກັນກັບສາງເຄື່ອງ ເຊິ່ງເພິ່ນຈະຮັບສິນຄ້າທີ່ທ່ານຊື້ໄວ້ຈົນກວ່າທ່ານຈະສັ່ງໃຫ້ສົ່ງມາລາວ. ເພິ່ນມີ 3 ແບບຂອງການເປັນສະມາຊິກໃຫ້ທ່ານເລືອກ; ແບບທີ່ 1 (basic) ແມ່ນທ່ານຈ່າຍ $10 ຄັ້ງດຽວເພື່ອເປີດທີ່ຢູ່, ເຊິ່ງ membership ນີ້ຈະໃຫ້ທ່ານເກັບເຄື່ອງໄວ້ໃນສາງ Myus ຟຣີພຽງ 5 ວັນ ແລະ ບໍ່ມີສວນລຸດໃນລາຄາ Shipping; ແບບທີ່ 2 (premium) ແມ່ນທ່ານຈ່າຍ $20 ຄັ້ງດຽວເພື່ອເປີດທີ່ຢູ່ ແລະ $7 ທຸກໆເດືອນ ເຊິ່ງໂຕນີ້ແມ່ນທ່ານສາມາດເກັບເຄື່ອງຢູ່ໃນສາງໄດ້ຟີຣເຖິງ 30 ວັນ ແລະ ມີສ່ວນລຸດ Shipping 20%; ແບບທີ່ 3 (premium+mail) ຄ້າຍກັນກັບແບບທີ່ 2 ແຕ່ຈ່າຍ $35 ຄັ້ງດຽວ ແລະ $25 ທຸກໆເດືອນ ເຊິ່ງໂຕນີ້ແມ່ນເພີ່ມການບໍລິການຮັບຈົດໝາຍໄດ້. ສຳລັບຜູ້ເລີ່ມໃໝ່ ເຮົາແນະນຳໃຫ້ລອງໂຕ basic ກ່ອນວ່າທ່ານຈະສົ່ງເຄື່ອງມາເລື້ອຍປານໃດ, ຖ້າສົ່ງມາເລື້ອຍແມ່ນແນະນຳແບບ premium. ຕອນນີ້ເພີ່ນມີໂປໂມຊັ້ນຟີຣ premium membership ເດືອນທຳອິດ ແລະ ລົດຄ່າສົງຄັ້ງທຳອິດ 15%  ຮີບຟ້າວລົງທະບຽນເດີ້ ໝົດເຂດ 18/3/2016!

ລົງຖະບຽນຄຣີກ: MyUS.com – Shop the USA and Ship Worldwide – Receive 15% off your first shipment!

ບໍລິການນີ້ ແມ່ນຮັບປະກັນວ່າເຊື່ອໃຈໄດ້ ເພາະວ່າເຮົາເອງໄດ້ໃຊ້ມາເປັນເວລາ 5 ປີແລ້ວ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນເຄື່ອງອອກຈາກສາງມາຮອດລາວພຽງແຕ່ 4 ວັນໂດຍຜ່ານ DHL Express shipment. ໝາຍເຫດ: ຊື້ສິນຄ້າມູນຄ່າເກີນ $200 ຈະໄດ້ເສັຍພາສີ $40. ກ່ອນເຄື່ອງທີ່ມີມູນຄ່າເກີນ $200 ຈະມາຮອດ ເຂົາຈະຖາມວ່າຈະ clear ພາສີເອງ ຫຼື ໃຫ້ EXIM ເປັນຜູ້ clear ໃຫ້ (EXIM ແມ່ນເອເຈັ້ນເສຍພາສີ)  ຖ້າມູນຄ່າກາຍ $200 ເຮົາແນະນຳໃຫ້ເກັບເຄື່ອງໄວ້ສາງຈົນກ່ວາມູນຄາເຖິ່ງ $400 ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ເພາະເພິ່ນຈະເກັບນຳ 10% ຂອງຄ່າເຄື່ອງ ເຊິ່ງເຮົາກໍໄດ້ຈ່າຍພາສີລາຄາເທົ່າເດີມ ບໍ່ວ່າມູ່ນຄ່າຈະ $200 ຫຼື $400, ນີ້ແມ່ນ rate ຂອງ Exim  (ບໍ່ເຂົ້າໃຈຄືກັນ ແຕ່ທຸກໆຄັ້ງແມ່ນເປັນແບບນີ້) 2. ເຮົາສາມາດຈ່າຍກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຢູເດີນບິນໄດ້ ແຕ່ອາດຕ້ອງຈ່າຍສູງກ່ວາ 10% (ທ່ານຄວນເບິ່ງ list ຂອງຕ້ອງຫ້າມນຳເຂົ້າລາວ ໃຫ້ດີໆກ່ອນນຳສິນຄ້າເຂົ້າມາ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນເຄື່ອງຫ້າມນຳເຂົ້າແມ່ນນຳ້ຫອມ – myus ຈະບໍ່ສົງມາລາວເລີຍ) 

ຕົວຢ່າງຄ່າຂົນສົງມາລາວຈາກ Myus (DHL)

1 Kg = $57.5 (premium member); $68.59 (basic member)

2kg = $92.36(premium member); $111.23 (basic member)

The second step is to setup your account with a freight forward service provider such as Myus. This would allow to you to have your own United States’ address. There are three members tiers you can choose from; Basic charge you $10 for one-time setup fee but no monthly charge, this tier gives 5 days free storage but no shipment discount. Premium charge you $20 for one-time setup plus $7 monthly but this gives you 30 days free storage and 20% discount on shipment. Premium+Mail is basically the same as premium but it just give you option to receive mail plus it’s more expensive (not recommended) Right now, Myus is giving out free premium membership for the first months and 15% discount for the first shipment; hurry because the promotion end really soon 18/3/2016

Click here to see Myus membership: MyUS.com – Shop the USA and Ship Worldwide – Receive 15% off your first shipment!

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ:
Tips: ວິທີ່ຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍຈາກອາເມລິກາ (Amazon, Sephora, Zara, etc)-How to buy online products from USA if you live in Laos?

3. Shop!

ເຄັດລັບການຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍຈາກອາເມລິກາ ກໍເປັນອັນສິ້ນສຸດແລ້ວ ພວກທ່ານສາມາດຊື້ໄດ້ຕາມໃຈມັກເລີຍ! ຖ້າທ່ານຈະລົງທະບຽນກັບ Myus ກະລຸນາຄີຣກລິ້ງດ້ານເທິ່ງ ມັນຈະຊ່ວຍພວກເຮົາໄດ້ຫຼາຍເລີຍ ຂໍຂອບໃຈ. 
Now you can start your online shopping to your heart content but beware that if your shipment’s overall value exceed $200, you will have to pay $40 for Tax (EXIM is the tax collecting agent for DHL). We recommend you to wait until you your overall value reach $400 because they will be charge 10% for tax, which mean you will pay the same amount either way.

ລົງທະບຽນກັບມິວສ໌ (Subscribe)

ຕິດຕາມມິວສ໌ ແລະ ຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນດີໆໂດຍການລົງທະບຽນກັບພວກເຮົາໄດ້ຟີຣ! ພຽງທ່ານກຂຽນ email ຂອງທ່ານລົງທີ່ກ໋ອງດ້ານລຸ່ມນີ້ ແລະ ກົດ Subscribe ກໍ່ເປັນອັນແລ້ວ!