ສາວມິວສ໌ຄິດວ່າຫຼາຍທ່ານອາດບໍ່ມັກໃນການເດີນທາງ ໂດຍສະເພາະທາງຍົນ ເພາະວ່າຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍກັບການແຈ້ງເຄື່ອງ, ແຈ້ງ ຕ.ມ ແລະ ຍັງ security ອີກ (ນອກຈາກໄດ້ເດີນທາງຊັ້ນ First class ຄືຈະບໍ່ມີໃຜມັກດອກ). ສະນັ້ນມື້ນີ້ ສາວມິວສ໌ຈະມາແນະນຳສະໄຕການແຕ່ງຕົວເດີນທາງທີ່ເນັ້ນຄວາມສະດວກສະບາຍໂດຍນຳເອົາສະໄຕຂອງສາວ Seohyun ມາເປັນແບບ. ຫຼາຍທ່ານອາດຈະຮູ້ດີວ່າສາວ Seohyun ຈາກວົງດັງ Girls’ Generation ແຕ່ງໂຕແບບໜ້າຮັກ ແລະ ເບິ່ງສະບາຍຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເບິ່ງແລ້ວບໍ່ໜ້າເບື່ອ ແຖມຍັງງາມອີກ. ສະໄຕທີ່ແນະນຳມື້ນີ້ມີເສື້ອຄຸ່ມທີ່ເຮັດດ້ວຍຟ້າຍເຊິ່ງສາມາດຖອດອອກຖອດເຂົ້າໄດ້ງາຍ perfect ສຳລັບອາກາດທີ່ເຢັນຢູ່ໃນຍົນ ແລະ ຍັງສະດວກຕອນຜ່ານ Security ອີກ. ຕໍ່ໄປແມ່ນເສື້ອກັບໂສ້ງຢີນທີ່ມີເນື້ອຜ້າອ່ອນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຢູ່ສະບາຍເວລານັ່ງກັບທີ່ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ. ສຸດທ້າຍເກີບ ແລະ ກະເປົາ ກໍຕ້ອງໃຊ້ງານໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໂດຍເນັ້ນສີດຳເພາະເວລາເຮົາໃຊ່ກັບຊຸດທີ່ເຮົາເອົາໄປ ມັນຈິ່ງຈະເຂົ້າກັບທຸກໆສີ ແລະ ກະເປົາກໍມີຂະໜາດໃຫ່ຍເພື່ອເກັບຂອງຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍ.

Unless you travel first class with all the privileges its offers, we know that traveling for us regular people can be a painful experience sometime. So today, we are going to present to you a style that is comfortable and effortless at the same time; by using Seohyun from Girls’ Generation as our muse. She is known for being effortlessly beautiful with simple and cute style. In this outfit, She focus on grey and black tone which consist of a grey check coat from Burberry, black turtle neck sweater, black boot and a simple jean. This layered look is perfect for traveling because each items can be taken off or put on easily. 

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:
Farfetch.com (US)

Perfect Traveling Companion

ລົງທະບຽນກັບມິວສ໌ (Subscribe)

ຕິດຕາມມິວສ໌ ແລະ ຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນດີໆໂດຍການລົງທະບຽນກັບພວກເຮົາໄດ້ຟີຣ! ພຽງທ່ານກຂຽນ email ຂອງທ່ານລົງທີ່ກ໋ອງດ້ານລຸ່ມນີ້ ແລະ ກົດ Subscribe ກໍ່ເປັນອັນແລ້ວ!

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:
Farfetch.com (US)