Style Inspired By Ling Piyadar

ຫຼາຍທ່ານທີ່ໃຊ້ Facebook ຫຼື ຫຼີ້ນອິນເຕີເນັດຄົງຮູ້ສາວ Ling Piyadar ເປັນຢ່າງດີເນາະ ເຊິ່ງສາວງາມຄົນນີ້ກໍເປັນບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເປັນຜູ້ຕ່າງໜ້າຄົນລາວໃນການປະກອດ Miss international Queen 2014. ສາວຄົນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ງາມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີພອນສະຫັວນຫຼາກຫຼາຍດ້ານບໍ່ວ່າຈະເປັນທັງດາລາ, ນາງແບບ, ແລະ ນັກສະແດງ. ໃນມື້ນື້ເຮົາຈະມາວິເຄາະສະໄຕການແຕ່ງໂຕຂອງເພິ່ນຈາກ trip ທີ່ Europe ຢ່າງລະອຽດເລີຍ ເພາະຫຼາຍທ່ານທີ່ຢາກແຕ່ງໂຕແບບນີ້ອາດຢາກໄດ້ໄອເດັຍວ່າເຄື່ອງເພິ່ນແມ່ນຍີຫໍ້ຫຍັງ ແລະ ຊື້ໄດ້ທີ່ໃດ. (ບາງຢ່າງສາວມິວສ໌ເອງກໍວິເຄາະບໍ່ອອກວ່າເປັນຍີຫໍ້ຫຍັງ ສະນັ້ນສາວມິວສ໌ ກໍເລີຍເນາະນຳອັນຄ້າຍຄຽງໃຫ້ກັນເບິ່ງ). ເຮົາເຫັນເລີຍວ່າເພິ່ນຈະເນັ້ນສີດຳໃຫ້ເປັນສີຫຼັກແລ້ວຕັດກັນກັບ Accessories ທີ່ມີສີສັນ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ outfit ມີຄວາມສົມດຸ່ນ ແລະ ບໍ່ມືດເກີນໄປ. ຕົວຫຼັກທີ່ສາວມິວສ໌ມັກທີ່ສຸດຈາກສະໄຕນີ້ ກໍຄືການນຳເອົາຜ້າພັນຄໍມາເປັນກະໂປ່ງ ເຊິ່ງເປັນໄອເດັຍທີ່ສຸດຢອດເລີຍ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນໃຫ້ເປັນຊຸດໃໝ່ ພຽງແຕ່ເອົາຜ້າອອກກໍເປັນອືກ look ໜຶ່ງແລ້ວ.

Shop Items at:
Farfetch.com (US)

Others items:
Bracelet: Hermes.com
Fur Scarf: Modaoperandi.com
Hermes Scarf: 1stdibs.com

Shop Items at:
Topshop US

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ:
French Connection (US)

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ:
Topshop US

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ:
Farfetch.com (US)

LATEST FASHION POST

ລົງທະບຽນກັບມິວສ໌ (Subscribe)

ຕິດຕາມມິວສ໌ ແລະ ຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນດີໆໂດຍການລົງທະບຽນກັບພວກເຮົາໄດ້ຟີຣ! ພຽງທ່ານກຂຽນ email ຂອງທ່ານລົງທີ່ກ໋ອງດ້ານລຸ່ມນີ້ ແລະ ກົດ Subscribe ກໍ່ເປັນອັນແລ້ວ!